top of page
Lot van Zuuk, Regenesis Master en Coach.

Hoe ik weet dat het werkelijk mogelijk is om de loop van je leven van de ene dag op de ander te kunnen veranderen en dus de eerste stappen te zetten naar je mooiste leven?

 

Wanneer ik terugkijk, dan is het zo bizar om te herkennen hoe ik op een bepaald moment op een ander levenspad belandde dan ik eigenlijk had gemoeten. Ik liet mij leiden door factoren en mensen buiten mij.

Diep in mijn hart voelde ik wel dat het niet allemaal verliep zoals ik wenste. Ik kon het echter niet veranderen. Het was mijn tweede natuur geworden om alles om mij heen belangrijker te vinden en mijzelf helemaal niet. Ik maakte wel de keuzes maar altijd met die basis dat het iedereen om mij heen moest dienen.

 

Het moment van klachten brak aan; het leven probeerde mij de juiste kant op te duwen. Ik werkte hard en veel maar ik raakte steeds verder van mijn eigen ik af. Van de verbinding met mijzelf en van mijn eigen superpower.

 

Ik werkte veel en hard en denderde maar door.​ Ik deed steeds harder mijn best; alles bewoog echter de andere kant op. Mijn gezondheid en alles waar ik juist voor werkte raakte steeds verder van mij af.  Uiteindelijk belandde ik in een zware burn-out tot op het depressieve af. Het leven probeerde mij te helpen maar ik dacht dat het allemaal de bedoeling was. dat was zeker niet de manier.

Mijn missie

Het begon met een bezoek aan een energetische therapeut toe ik op mijn diepste punt was beland. Op die dag begon ik weer licht in de duisternis te zien. et duurde ook niet lang of ik voelde mij op een dag weer min of meer de oude.

Dat was het moment waarop ik ineens wist wat mijn missie was: zoveel mogelijk mensen helpen in te zien dat het het veel eenvoudiger is dan je denkt om geluk, overvloed en liefde te ervaren.

 

Ik herinner mij die omslag als de dag van gisteren. Het is gewoonweg niet in woorden te beschrijven hoe ik ineens inzag dat het allemaal niet meer neerwaarts denderde maar de andere kant op. De kant van geluk, liefde, vrede, vreugde en overvloed.

Mijn Visie

Mijn visie is dat wij mensen - alle mensen op de wereld-  weten dat we niet als vanouds hoeven aan te nemen dat alles is zoals het nu eenmaal is. Integendeel: iedereen kan geluk, vrede en liefde ervaren ongeacht de levensomstandigheden. En het is heel eenvoudig te bereiken ook. Als je maar weet hoe je het doen moet en als je maar de juiste begeleiding hebt. Een mooiere wereld en je mooiste leven zijn absoluut mogelijk als we maar het oude achter ons laten en open staan voor de betere manier van kijken en omgaan met alle omstandigheden, jezelf incluis.

*

Mijn missie

Ik heb ontdekt en mijzelf aangeleerd dat de ervaring van geluk, liefde, vrede, vreugde en overvloed binnen mijn handbereik is. Het is daarom mijn passie en missie om dit alles te delen met die vrouwen van 50 jaar en ouder die zich ongelukkig voelen en klachten en problemen in het leven ervaren waardoor ze zich maar niet gelukkig, vredig kunnen voelen en geen overvloed kunnen ervaren, namelijk je mooiste Leven leiden.

*

Wie bent ik?

Ik ben zo overtuigd dat dit kan en heb dat gedurende de afgelopen 6 jaren al ettelijke keren zien gebeuren. Met zachte hand en op een liefdevolle manier zonder te oordelen over jou en alle mensen om je heen geef ik jou die backup en zoeken wij die belemmerende factoren, om die met geduld en doorzettingsvermogen te ontzenuwen. Ik train jou intuïtief - ik ben continu aan het voelen en intunen waar jij je bevindt - en met verschillende op jou toegespitste methodieken om op dat moment te komen waarbij alles omslaat. Je zult ervaren hoe enorm heerlijk dit moment voelt en hoe alles vanaf dat moment de juiste kant opgaat.

Het is een voortdurend proces en Ik geniet elke keer weer opnieuw ontzettend ervan om te zien hoe deze transformatie en besef plaatsvindt en hoe  mijn cliënt de juiste weg inslaat en haar mooiste leven gaat leiden.

 

Zij golft weer als vanouds.jpg

Denk je dat ik die coach en therapeut ben die jou kan helpen om je mooiste leven te leiden?  Vul dan het  contactformulier in via onderstaande staande button. Ik neem dan zo snel mogelijk contact op met jou. Ik kijk naar je uit!

bottom of page