top of page

Vergoedingen

De sessies worden meestal niet vergoed door de zorgverzekeraars.  Het betekent echter niet dat het niet werkt. Deze combinatie werkt snel en blijvend. Juist daarom kun je deze therapie en de sessies omarmen als één van de beste investeringen in jezelf.

 

Voor iedereen geldt dat het loslaten van opgebouwd celgeheugen bevrijdend werkt. En vooral wanneer je klachten ervaart waardoor de kwaliteit van je leven onbevredigend is. Juist dan is deze investering in jezelf een groot goed voor de rest van je leven.

 

Er zijn wel een aantal manieren waarop je bijvoorbeeld een deel van de kosten zou kunnen laten vergoeden.                                                                    

  • Via je werkgever: je werkgever zou het kunnen onderbrengen onder het opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject/coachprogramma als veel effectiever ervaren. Kosten voor preventie ziekteverzuim zijn fiscaal aftrekbaar als bedrijfskosten.
     

  • Via de arbo-dienst van je werkgever: bijvoorbeeld in het kader van burn-out preventie. Hierbij dien je contact op te nemen met je bedrijfsarts.

 

  • Via de belastingdienst: wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de btw als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

 

  • Via het UWV: als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Je kan met het UWV een Individuele Re-integratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je jouw coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.

 

Besef  wel dat de kans op vergoeding klein is. Het gaat erom hoe graag jij wilt dat je leven en omstandigheden verbeteren. Ben je bereid er andere dingen voor te laten? bedenk eens hoeveel no-claim je nu kwijt bent aan de zorgverzekeraar. Wat is je rendement wanneer je wel kiest voor deze investering in jezelf? Alles in het leven draait om keuzes maken.

 


 

bottom of page