top of page

Privacyverklaring

Leef Je Mooiste Leven ( Therapie & Coaching Lot van Zuuk)

Golfresidentie 25

8251 NK Dronten

www.lotvanzuuk.nl
lotvanzuuk@kpnmail.nl

In deze privacyverklaring informeer ik je hoe Leef Je Mooiste Leven ( Therapie & Coaching Lot van Zuuk) persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.

Leef Je Mooiste Leven ( Therapie & Coaching Lot van Zuuk) respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website www.lotvanzuuk.nl. Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Ik zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Leef Je Mooiste Leven ( Therapie & Coaching Lot van Zuuk). Wees je er dus van bewust dat Leef Je Mooiste Leven ( Therapie & Coaching Lot van Zuuk)niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van Leef Je Mooiste Leven ( Therapie & Coaching Lot van Zuuk)

Wanneer je bent ingeschreven voor mijn nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een gratis workshop en/of training, een contactformulier hebt ingevuld, een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor één mijn producten en/of diensten, zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen.

WELKE GEGEVENS VERZAMEL IK?
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die
Leef Je Mooiste Leven ( Therapie & Coaching Lot van Zuuk) verwerkt:

– Jouw voor- en achternaam;
– Jouw bedrijfsnaam;
– Jouw adresgegevens;
– Jouw telefoonnummer;
– Jouw e-mailadres;
– Jouw geboortedatum;
– Gegevens over jouw activiteiten op de website;
– Klantnummer;
– Bestelnummer;
– Bestelgegevens;
– Overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek)

 

Leef Je Mooiste Leven ( Therapie & Coaching Lot van Zuuk) verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij dit bij wet is bepaald, deze gegevens actief door jou aan mij zijn verstrekt of jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

 

Leef Je Mooiste Leven ( Therapie & Coaching Lot van Zuuk) heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via LOTVANZUUK@KPNMAIL.NL, dan verwijder ik deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG VERWERKT IK PERSOONSGEGEVENS?
Ik kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van
Leef Je Mooiste Leven ( Leef Je Mooiste Leven ( Therapie & Coaching Lot van Zuuk)) heeft en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan Leef Je Mooiste Leven ( Therapie & Coaching Lot van Zuuk) heeft verstrekt.

De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:

 

Doel                                                                                                                                                                      Op grondslag van:

 

1. Voor het afhandelen van jouw betaling; op grondslag                                                              Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

                                                           

2. Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame                                                          Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven

 

3. Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, Whatsapp),         Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

 

4. Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen            Gerechtvaardigd belang

van diensten

 

5. Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken                                                         Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

 

6. Om goederen en diensten bij je af te leveren                                                                             Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

 

7. Om te kunnen voldoen aan de belastingwetgeving                                                                   Op basis van een wettelijke plicht

 

HOE LANG BEWAAR IK JOUW PERSOONSGEGEVENS?
Ik zal jouw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan ik ze nodig heb voor de doelen die ik eerder omschreef. Ik zal jouw gegevens nooit langer dan 7 jaar bewaren. 

MET WIE DEELT Leef Je Mooiste Leven ( Therapie & Coaching Lot van Zuuk) DE PERSOONSGEGEVENS?
Het komt voor dat andere partijen jouw gegevens van mij krijgen. Met deze partijen is er een afspraak gemaakt dat zij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken jouw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die ik geef en niet voor eigen doeleinden. Ik kan jouw gegevens bijvoorbeeld doorgeven aan mijn virtueel assistent, websitebouwer en hostingbedrijf die ervoor zorg dragen dat de online technische kant van mijn diensten en website op orde is en mijn boekhouder voor correct verwerken van de boekhouding. Deze partijen zijn verwerkers in de zin van de Relevante Wetgeving.

De persoonsgegevens worden opgeslagen in mijn e-mailsysteem en dit gaat via de servers van Wix.com en via Mailchimp. Online nieuwsbrieven, klantenmails en inspiratiemails en blogs worden automatisch gemaakt door Wix.com vind je . Meer informatie en het privacybeleid van Wix.com vind je hier.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door
Leef Je Mooiste Leven ( Therapie & Coaching Lot van Zuuk)in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Wanneer je bent ingeschreven voor mijn nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een gratis workshop en/of training, een contactformulier hebt ingevuld, een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor één mijn producten en/of diensten en in de toekomst geen e-mails van mij wilt ontvangen kun je ten alle tijden gemakkelijk uitschrijven door middel van de link onderaan de email.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar lotvanzuuk@kpnmail.nl

Leef Je Mooiste Leven ( Therapie & Coaching Lot van Zuuk)zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID
Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens
Leef Je Mooiste Leven ( Therapie & Coaching Lot van Zuuk)en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

INDIENEN KLACHT

Leef Je Mooiste Leven ( Therapie & Coaching Lot van Zuuk)wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat Leef Je Mooiste Leven ( Therapie & Coaching Lot van Zuuk)niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

COOKIES
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van
Leef Je Mooiste Leven ( Therapie & Coaching Lot van Zuuk) wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die Leef Je Mooiste Leven ( Therapie & Coaching Lot van Zuuk) gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Leef Je Mooiste Leven ( Therapie & Coaching Lot van Zuuk) maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven je inzicht geven in het gebruik van de website van Leef Je Mooiste Leven ( Therapie & Coaching Lot van Zuuk).

Bij het plaatsen van analytische cookies hoef ik van jou geen toestemming te vragen. Ik informeer je er wel over bij het bezoeken van mijn website.

SOCIALE MEDIA BUTTONS
Op de website van
Leef Je Mooiste Leven ( Therapie & Coaching Lot van Zuuk) zijn Social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram respectievelijk LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst.  Ik heb daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons-)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de Social media-acoounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

BEVEILIGEN
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Leef Je Mooiste Leven ( Therapie & Coaching Lot van Zuuk)maakt gebruik van een betrouwbaar TLS Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Verder maak ik nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke Wifi.

Mijn laptop is vergrendeld met een sterk wachtwoord en mijn mobiel is zowel vergrendeld met een pincode als met een vingerafdruk.
Ik werk mijn plugins en thema van mijn website regelmatig bij.  

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Leef Je Mooiste Leven ( Therapie & Coaching Lot van Zuuk)verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met via lotvanzuuk@kpnmail.nl

 

Deze privacy- en cookieverklaring is bijgewerkt op 24-01-2021 en dateert vanaf mei 2018.

Wil je meer weten over de algemene voorwaarden? Dat kan hier.

Wil je ook graag de recensies lezen? Dat kan hier.

bottom of page